ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ศิลปะการพับกระดาษ
เป็นการอธิบายขั้นตอนและวิธีการพับกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ อันได้แก่
1. การพับกระดาษรูปกระต่าย
2. การพับกระดาษรูปแมว
3. การพับกระดาษรูปนก
4. การพับกระดาษรูปจักจั่น
ซึ่งศิลปะการพับกระดาษนี้มีต้นกำเนิดเริ่มมาจากประเทศญี่ปุ่น