ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลงแขกบรเทศ
เพลงแขกบรเทศชั้นเดียว เป็นเพลงพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนตีขิม เป็นการฝึกไล่เสียง ตัวโน้ตไม่ซับซ้อน มี 2 ท่อน ท่อนละ 1 บรรทัด เวลาบรรเลงต้องกลับต้นท่อน 1 และกลับต้นท่อน 2
เพลงเต้ยโขง เป็นเพลงไทยสำเนียงลาว จังหวะชั้นเดียว ทำนองง่าย คุ้นหูและสนุกสนาน มีเทคนิคการตีรัวเพิ่มขึ้น ง่ายสำหรับเด็กฝึกหัดใหม่
การตีฉิ่ง เป็นการแนะนำวิธีการตีฉิ่ง 2 เสียง คือเสียงฉิ่งและเสียงฉับ แนะนำจังหวะฉิ่ง 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว