ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

งานปั้นแสนสนุก

การปั้น หมายถึง การนำเอาวัสดุที่มีเนื้ออ่อน เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน ที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ มาผ่านกระบวนการเพิ่มหรือลด ทำให้วัสดุเป็นรูปทรงที่ต้องการ โดยใช้มือและวัสดุอุปกรณ์มาช่วยในการสร้างสรรค์งานปั้น งานปั้นโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.การปั้นแบบลอย 2.การปั้นแบบนูนต่ำ 3.การปั้นแบบนูนสูง ส่วนการปั้นรูปประกอบนิทาน นักเรียนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากนิทานออกมาเป็นงานปั้นได้ โดยต้องเข้าใจเนื้อเรื่องและตัวละครในนิทานจึงจะสามารถปั้นรูปร่างต่างๆเกี่ยวกับนิทานได้