แบบฝึกฟุตซอล
เป็นวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงแบบการฝึกฟุตซอลในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การรับบอลด้วยฝ่าเท้า จนไปถึงเทคนิคการทำเกมในการเล่นฟุตซอล และศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้