การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
เนื่องจากในปัจจุบันมีสารปนเปื้อนในอาหารหลายอย่าง จึงได้มีการทำการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบ เช่น สารกันรา สารกันบูด สารบอแรกซ์ เพื่อจะได้แน่ใจว่าในอาหารแต่ละอย่างที่เราจะรับประทานเข้าไปปลอดภัย เหมาะแก่การบริโภค