วัตถุและสถานที่สำคัญในท้องถิ่น

วัตถุและสถานที่สำคัญในท้องถิ่น

     ประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน  และมีกลุ่มชนต่าง ๆ ได้สร้างความเจริญบนแผ่นดินไทย  จนพัฒนาเป็นบ้านเมืองในปัจจุบัน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังคงเหลือ  และได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่เป็นวัตถุและสถานที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นชุมชนต่าง ๆ ให้เราได้พบเห็นและได้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติไทย

     1. วัตถุในท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับความเป็นมาของประเทศไทย
          ในแต่ละท้องถิ่นจะมีวัตถุในท้องถิ่นที่เป็นหลักฐานแสดงเรื่องราวของการตั้งถิ่นฐานของผู้คนที่สัมพันธ์กับความเป็นมาของชาติไทย  เช่น
          มีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีแดง  ลายก้านขด  ที่ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งบอกว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณ  นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือหินขัด  เครื่องมือสำริดและเครื่องประดับ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้น
          จากการสำรวจตามถ้ำในชุมชนต่าง ๆ ทางภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้ของประเทศไทย  จะพบภาพเขียนสีตามผนังถ้ำหลายรูปแบบ  เช่น  
          -  ภาพเขียนสีที่ผนังถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี  บอกเรื่องราวชุมชนในอีดตรู้จักการเลี้ยงสัตว์
          -  ภาพเขียนสีที่ผนังถ้ำผาแต้ม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นภาพปลา  และเครื่องมือจับสัตว์น้ำ
          -  ภาพเขียนสีที่ผนังถ้ำผีหัวโต  จังหวัดพังงา  เป็นภาพมือสองข้าง

     2.  สถานที่ในท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับความเป็นมาของชาติไทย
          นอกจากนี้  มีการค้นพบเครื่องมือ  เครื่องใช้  และเครื่องประดับ  ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณยุคต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทย  อันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์  และมีสภาพภุมิประเทศที่เหมาะสม  จึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่  เช่น
          -  เครื่องมือแบบต่าง ๆ ที่พบที่ถ้ำเขตอำเภอปางมะผ้า  จัวหวัดแม่ฮ่องสอน
          -  หม้อเผารูปสัตว์  พบที่อำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี
          -  ลูกปัดแบบต่าง ๆ พบที่ควนลูกปัด  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
          -  เครื่องมือและเครื่องประดับสำริด  พบที่อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
          นอกจากนี้ร่องรอยหลักฐานที่เป็นวัตถุแล้ว  สถานที่บางแห่งในชุมชนก็ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และร่องรอยทางโบราณคดีที่สำคัญที่เราควรภาคภูมิใจและช่วยกันอนุรักษ์ไว้
          ตัวอย่าง  สถานที่เป็นร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
                      -  ร่องรอยของกำแพงโบสถ์  ในวัดพระนอน  จังหวัดกำแพงเพชร
                      -  ร่องรอยของปรางค์สองพี่น้อง  ในเมืองศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์
          ตัวอย่าง  สถานที่สำคัญที่เป็นร่องรอยของการนับถือศาสนาของผู้คน
                      -  พระปฐมเจดีย์  ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  เป็นหลักฐานยืนยันการประดิษฐานของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
                      -  พระบรมธาตุไชยา  ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นหลักฐานยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทางภาคใต้
                      -  มัสยิดกลาง  จังหวัดปัตตานี  เป็นหลักฐานแสดงร่องรอยการเข้ามาของศาสนาอิสลาม  จากแหลมมลายยู
          ตัวอย่าง  สถานที่สำคัญที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูในความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทย  หรือสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เพื่อให้คนระลึกถึงคุณงามความดีที่ทำไว้แก่ประเทศ
                      -  พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  (เจดีย์ยุทธหัตถี)  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
                      -  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ที่จังหวัดจันทบุรี
                      -  อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อเชิดชูวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.2 . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

  

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน