การฝึกฟุตซอลเบื้องต้น

เป็นการสอนเกี่ยวกับกีฬาที่เรียกกันว่าฟุตซอล สอนถึงการยืดกล้ามเนื้อบริหารร่างกายเป็นลำดับแรกก่อนจะเริ่มเล่นฟุตซอล ลำดับต่อไปคือการเดาะลูกบอลซึ่งเป็นพื้นฐาน ลำดับที่ 3 คือการเลี้ยงลูกบอล ลำดับที่ 4 คือ การส่งลูกฟุตซอลโดยใช้ข้างเท้าด้านใน ลำดับที่ 5 ยิงประตู