การเล่นบาสเก็ตบอล
เนื้อหาภายในแผ่น CD เกี่ยวกับวิธีการเล่นบาสเก็ตบอลเบื้องต้น โดยมีทั้งเทคนิคการชู๊ตบาสเก็ตบอล เทคนิคการเลี้ยงบาสเก็ตบอล กติกาพื้นฐานโดยคร่าวๆ ซึ่งเนื้อหาจัดอยู่ในการเรียนพลศึกษา และในCDจะมีเทคนิคการฝึกซ้อมแบบง่ายๆ และสามารถใช้ได้จริงในการแข่งขันไว้ให้ด้วย