หลักการหกสูงและหกกบ
การสาธิตการหกสูงและหกกบอย่างไรให้ถูกวิธีและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  หกกบและหกสูง เป็นการเลี้ยงตัวให้ตั้งอยู่ได้บนแขน ผู้ที่ทำหกกบและหกสูงได้ดีต้องมีร่างกายที่แข็งแรง เพราะจะบังคับกล้ามเนื้อให้นิ่งอยู่กับที่ได้