การเลือกคบเพื่อน
เป็นการเล่าถึงชีวิตของเด็กคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเด็็กมีปัญหาด้านครอบครัว และเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีจนประพฤติตัวไม่ดี และเกิดเหตุการณ์ร้ายๆกับเด็กคนนี้ หลังจากเหตุการณ์ร้ายๆนั้นผ่านไปจึงทำให้เขาได้รู้ว่า เพื่อนแท้เป็นอย่างไร