สาธิตการทำตุง 12 ราศีล้านนาไทย
ตุงสิบสองราศี เป็นภูมิปัญญาล้านนา เป็นตุงที่ทำด้วยผ้าหรือกระดาษที่มีรูป 12 นักษัตรอยู่ในผืนตุงเดียวกัน ตุงชนิดนี้จะนำไปปักบนเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ แต่บางท้องถิ่นนิยมนำตุงไปใช้ในพิธีสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เป็นต้น เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองสืบไป