สูตรคูณเพลินเพลง
วิดีโอแสดงการท่องแม่สูตรคูณตั้งแต่ แม่ 2 ถึง แม่ 12 เป็นเพลง พร้อมมีท่าเต้นประกอบเพลง เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการท่อง และยังทำให้นักเรียนจำได้มากขึ้นด้วย