การท่องสูตรคูณแม่ 9 ด้วยนิ้วมือ
การท่องสูตรคูณแม่ 9 ด้วยนิ้วมือ โดยการหันฝ่ามือเข้าหาตัว เริ่มต้นทางนิ้วหัวแม่มืองอลงไป นิ้วที่งอลงไปใช้เป็นนิ้วกั้นระหว่างกลาง เมื่อนำ 9 ไปคูณกับ 1 ทางซ้ายสุดไม่มีนิ้วแทนด้วย 0 ทางขวาจะมี 9 นิ้ว ดังนั้น 9 คูณกับ 1 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 9 เมื่อนำ 9 ไปคูณกับ 2 ให้งอนิ้วชี้มือซ้ายลงไป ทางซ้ายมือมี 1 นิ้ว ทางขวามือมี 8 นิ้ว ดังนั้น 9 คูณกับ 2 จะได้เท่ากับ 18 ทำอย่างนี้เลยไปจนถึง 9 คูณกับ 10  นิ้วที่งอจะเป็นนิ้วหัวแม่มือของมือขวา ทางซ้ายจะมีนิ้ว 9 นิ้ว ขวามือไม่มีอะไรใช้ 0 แทน ดังนั้น 9 คูณ 10 จะเท่ากับ 90 ถ้า 9 คูณกับ 11 ให้เริ่มต้นที่นิ้วหัวแม่มือทางซ้ายใหม่ คูณไปจนถึง 9 คูณ 12 นิ้วที่งอจะเป็นนิ้วชี้ซ้ายมือ