ปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน เป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้ เนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นภัยหลายๆอย่าง ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์จะต้องหันมาสนใจเรื่องนี้กันซักที เนื่องจากมันมีผลกระทบกับพวกเราทุกๆคน ในคลิปนี้จะกล่าวถึงปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อน สาเหตุ และวิธีแก้ไข