ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การท่องบทอาขยาน
เป็นการฝึกท่องบทอาขยาน เพื่อทำให้เกิดความจำและเป็นการฝึกการประสานเสียงให้เกิดความพร้อมเพรียง ในบทอาขยานมี 2 บท คือ 1.การผจญภัยของสุดสาครในเรื่องพระอภัยมณี ส่วนในบทที่ 2. วิชาเหมือนสินค้า