ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

วาดภาพดอกบัวหลวงชมพูด้วยสีน้ำ

ดอกบัวหลวงสีชมพู เป็นดอกไม้ที่น่าวาดด้วยสีน้ำ 

เนื่องจากวิธีการวาดภาพที่เสนอนี้ เป็นการวาดภาพโดยไม่ใช้การร่างด้วยดินสอก่อน หากลงสีให้เป็นโครงร่างของภาพ และตกแต่งสีไปในคราวเดียวกันเลย จึงต้องมีการฝึกฝนเพื่อการนี้ก่อน

โดยทั่วไป ที่ลงสีจากระยะหลังมาระยะหน้า แต่การลงสีในการวาดภาพด้วยวิธีนี้ต่างออกไปค่ะ เพราะทำในวิธีที่ตรงกันข้าม 

เริ่มจากสังเกตดอกไม้ที่จะวาด จุดใดอยู่ระยะหน้าสุด วาดที่จุดนั้นก่อน และในจุดที่วาดก่อนนั้น ดูว่าบริเวณใดมีสีเข้มที่สุด แตะสีลงที่บริเวณนั้นก่อน เพื่อที่ว่า เมื่อเราค่อยๆเกลี่ยสีออกไปตามแนวที่ต้องการ บริเวณที่ลงสีเป็นครั้งแรก จะได้เป็นเงาเข้มของบริเวณที่ต้องการ

เริ่มต้นด้วยสีที่จางด้วยน้ำมากๆจนเป็นสีอ่อนก่อนค่ะ แล้วจึงค่อยๆเพิ่มความเข้มของสีไปทีละนิด จะเติมสีให้เข้มขึ้นด้วยสีเดิม หรือสีที่เข้มขึ้นก็ได้

และควรวาดเพื่อเรียนรู้การวาดเป็นส่วนๆไป เช่น อาจหัดร่างกลีบดอกบัวดอกนี้ทีละกลีบก่อน เมื่อชำนาญขึ้น จึงวาดต่อๆกันทีละกลีบจนเต็มดอก

เวลาทำงานใช้พู่กันสองอัน อันหนึ่งสำหรับแตะสีปาดลงบนกระดาษ อีกอันเป็นพู่กันสำหรับทาน้ำบนกระดาษ หรือสำหรับเป็นพู่กันชื้นที่ใช้เกลี่ยสีให้กลืนไปกับกระดาษ

 1 เริ่มจากใช้สีชมพูจางๆปาดลงในตำแหน่งที่เป็นสีเข้มที่สุดของกลีบหน้า  

  

และใช้พู่กันชื้นค่อยๆเกลี่ยให้กลืนออกไปกับกระดาษจนเป็นรูปร่างของกลีบ  

ค่อยๆวาดจนเต็มกลีบ

 2 วาดกลีบต่อไปด้วยวิธีเดียวกัน

  

 3 จากนั้นจึงค่อยๆวาดเพิ่มทีละกลีบๆ

  

 4 จนเต็มดอก

  

5 ทิ้งให้แห้ง แล้วใช้สีดอกสีเดิม ลงเงาซ้ำด้วยวิธีเปียกบนเปียก นั่นคือใช้พู่กันอันหนึ่งทาน้ำให้ทั่วกลีบดอกที่จะเติมเงา ปาดสีตาม แล้วใช้พู่กันทาน้ำที่ซับจนหมาดดีแล้ว เกลี่ยสีให้กลืนไปกับพื้นเดิม การปาด อาจปาดเป็นริ้วเพื่อให้ดูคล้ายกลีบดอกจริง

  

6 เพิ่มเงาทีละกลีบ

 

จนเต็มดอก

 

หากสียังเข้มไม่พอ ควรทิ้งแห้ง และเติมสีอีกครั้ง จนกระทั่งได้เป็นภาพสำเร็จในที่สุด

 

 

 

 

 

 

เมื่อฝึกวาดดอกบัวจนพอใจแล้ว จึงค่อยเริ่มทำชิ้นงานอื่นๆกันต่อไปค่ะ

 

ปลูกต้นไม้ในบ้านกันนะคะ ช่วยกันเพิ่มจำนวนประชากรพืช เพื่อลดความร้อนให้โลกของเราค่ะ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง