ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

บทร้อยกรองสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่2

โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

     คุณครูเจ้าขา                    ขอลากลับบ้าน

เลิกเรียนตั้งนาน                     ทางบ้านจะคอย

พ่อแม่คอยท่า                        ทำหน้าละห้อย

น้องตัวน้อยน้อย                     คอยพี่กลับเรือน

     คุณพ่อคุณแม่                   แก่แล้วฟั่นเฟือน

เปิดเทอมหนึ่งเดือน                มีเพื่อนหลายคน

วันหน้ามาใหม่                      ตั้งใจทุกคน

ครูขาอย่าบ่น                       อดทนเถิดเอย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง