การนับ 3 ภาษา
เป็นวิดีโอสอนวิธีการนับเลข ตั้งแต่เลข 1-10 ในหลายๆภาษา ทั้งในภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายๆที่เราต้องใช้อยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวัน การที่มีหลายภาษาก็จะช่วยทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้เพิ่มขึ้น