คำศัพท์ภาษาเกาหลี

          ในคลิปวีดีโอ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น การนับเลข การนับตัวเลขนั้นจะมีสองแบบ คือ การนับแบบจีน และการนับแบบเกาหลี นอกจากนี้ ยังมีคำศัพท์เกี่ยวกับวันต่างๆ สถานที่ ผัก และผลไม้ เป็นต้น