การแสดงเพลงวันพ่อ/แม่

ในโลกของภาษาในปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองคงไม่พอ จำเป็นต้องรู้ภาษาที่สามด้วย ซึ่งภาษาที่สามที่คนนิยมเรียนกันก็คือ ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบัน เพราะไทยได้ทำธุระกิจกับคนจีนเป็นจำนวนมาก โดยในที่นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ การสาธิตการแสดงเพลงวันพ่อและเพลงวันแม่เป็นภาษาจีน