การเพาะถั่วงอกไร้ราก
ถั่วงอกเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก ถั่วงอกที่วางขายตามท้องตลาดมักจะมีสารเร่งการเจริญเติบโตและสารฟอกขาว เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วจะสะสมในร่างกายและเป็นบ่อเกิดของโรคมะเร็งได้ ซึ่งเราก็สามารถเพาะถั่วงอกไว้รับประทานเองได้

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง