จุดตัดมหัศจรรย์

วิธีการคูณโดยใช้เทคนิคจุดตัดมหัศจรรย์
ตัวอย่าง 23x21
ค่าของตัวตั้งให้ลากเส้นตรงตามแต่ละค่าได้ดังนี้
ค่า 23 ให้ลากเส้นตรงแนวตั้ง 2 เส้น นั่นคือค่า 2 จากนั้นให้ดูหลักหน่วย ให้วาดเส้นตรงอีก 3 เส้น คือค่า 3
ส่วนตัวคูณ คือ 21 ให้ลากเส้นตรงตัดกันดังนี้
ให้ลากเส้นตรงแนวนอนตัดกับเส้นตรงแรกที่อยู่ในแนวตั้ง 2 เส้น คือค่า 2
แล้วดูหลักหน่วยคือเลข 1 ให้ลากเส้นตรงแนวนอนตัดกันอีก 1 เส้น
นับจุดตัดในหลักหน่วยมีทั้งหมด 3 จุด
นับจุดตัดในหลักสิบทั้งหมดมี 8 จุด
นับจุดตัดในหลักร้อย มีทั้งหมด 4 จุด
คำตอบที่ได้คือ 483
หลังจากนั้นลองตรวจคำตอบ