พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน

บุคคลสำคัญของไทย

     พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน  
     พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน  มีพระนามว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

          พระราชประวัติโดยสังเขป
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบิร์น  ที่นครบอสตัน รัฐเมสซาซูเซตส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
               ดังนั้น  วันที่ 5 ของทุกปีจึงถือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 รวมทั้งถือเป็นวันพ่อ และวันชาติอีกด้วย

               เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 5 พรรษา  ได้ทรงศึกษาวิชาสามัญชั้นต้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอี  ถนนเพลินจิต  ในปีนั้นประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์  ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองในปี พ.ศ. 2475
               ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  จนจบชั้นมัธยมศึกษา  จากนั้น  พระองค์ได้เสด็จเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ที่มหาวิทยาลัยโลซานน์
               เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489  พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุเพียง 19 พรรษา  ยังไม่ทรงสามารถบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองได้  จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแทน  จนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะ  พระองค์ได้เสด็จกลับไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเดิม  แต่ในครั้งนี้ทรงเลือกศึกษาวิชากฏหมาย  และวิชารัฐศาสตร์  แทนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ทรงศึกษาอยู่เดิม
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร  ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493  และโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์  กิติยากร  ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
               ต่อมา  ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น  พร้อมทั้งทรงมีพระบรมราชโองการต่อผู้ที่ชุมนุมเฝ้าอยู่ ณ ที่นั้นว่า  "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระราชธิดาและพระราชโอรส  รวม 4 พระองค์  ได้แก่  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.1 . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน