ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ท่องบทอาขยาน "แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน"
บทแมวเหมียว มุ่งโน้มน้าวใจให้มีความกตัญญูกตเวที คือรู้คุณและตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ โดยยกตัวอย่างแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนไทยนิยมเลี้ยงไว้ในบ้าน ให้ความรู้เรื่องรูปร่างและพฤติกรรมที่น่ารักน่าเอ็นดูช่างประจบประแจงของแมว รวมทั้งการทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังไม่ให้หนูเข้ามารบกวนภายในบ้าน "ค่ำค่ำซ้ำนั่งระวังหนู" พฤติกรรมเช่นนี้นับได้ว่า มีความกตัญญู คนเราจึงควรดูไว้เป็นแบบอย่าง สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตไทย และค่านิยมไทยที่ให้ความสำคัญต่อความกตัญญูกตเวที