วิธีการจัดโต๊ะอาหาร

วิธีการจัดโต๊อาหาร

อุปกรณ์ :  1. ผ้าปูโต๊ะ

               2. อุปกรณ์ในการจัดแต่งโต๊ะอาหาร เช่น แจกันดอกไม้ เป็นต้น

               3. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น ช้อน ส้อม จาน แก้วน้ำ เป็นต้น

วิธีการจัด : 1. ปูผ้าสะอาดบนโต๊ะอาหาร

               2. นำจานข้าวมาวางตามจำนวนผู้รับประทาน

               3. จัดวางช้อน ส้อม จาน

               4. นำแก้วน้ำวางทางขวามือเยื้องไปด้านบนของผู้รับประทาน

               5. นำผ้าเช็ดปากวางไว้ทางขวามือของผู้รับประทาน

               6. นำอาหารมาจัดเรียงบนโต๊ะพร้อมรับประทาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง