อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

อดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต

     ความหมายและความสำคัญของอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต
          อดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  เป็นช่วงเวลาที่ต้องเกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตาของคนเรา  ช่วงเวลาทำให้เรารู้ว่า  เรื่องราวใดเกิดขึ้นก่อน  เรื่องราวใดเกิดขึ้นทีหลัง  และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร
          อดีต  คือ  ช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้ว  เช่น  
               -  ปีก่อนฉันเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3
          ปัจจุบัน  คือ  ช่วงเวลาที่กำลังดำเนินอยู่  เช่น
               -  ปีนี้ฉันกำลังเรียนอยู่ชั้น ป. 1
          อนาคต  คือ  ช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึง เช่น
               -  ปีหน้าฉันจะได้เรียนชั้น ป. 2

          คำที่ใช้บอกช่วงเวลา
          อดีต    วานนี้  วานซืนนี้  ชั่วโมงที่แล้ว  เดือนที่แล้ว  ปีที่แล้ว
          ปัจจุบัน    วันนี้  ชั่วโมงนี้  เดือนนี้  ปีนี้
          อนาคต    วันพรุ่งนี้  วันมะรืนนี้  ชั่วโมงหน้า  เดือนหน้า  ปีหน้า

          นอกจากคำที่ใช้บอกช่วงเวลาโดยตรงแล้ว  ก็ยังมีคำที่ใช้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นช่วงเวลาอดีต  ปัจจุบัน  หรืออนาคต  เช่น
          เคย  ใช้ประกอบหน้าคำกริยา  บ่งบอกว่า  กิริยานั้นได้เกิดขึ้นมาแล้ว  จัดเป็นอดีต  เช่น  เคยทำ  เคยกิน  เคยเห็น  เคยฟัง  เคยได้ยิน
          กำลัง  ใช้ประกอบหน้าคำกริยา  บ่งบอกว่า  กิริยานั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น  จัดเป็นปัจจุบัน  เช่น  กำลังเดิน  กำลังนอน กำลังเรียน  กำลังเขียน  กำลังอ่าน  กำลังคิด
          จะ  ใช้ประกอบหน้าคำกริยา  บ่งบอกว่า  กิริยานั้นยังไม่ได้เกิดขึ้น  จัดเป็นอนาคต  เช่น  จะทำ  จะกิน  จะฟัง
          เรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  มีความต่อเนื่องกัน  เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจะมีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและอนาคตด้วย  ด้งนั้นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาเหล่านั้นให้ถูกต้อง  เพื่อที่เราจะได้บอกเล่าข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาได้ถูกต้อง

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.1 . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง