ฉลาดอ่านฉลาก ลดหวานมันเค็ม
รสหวาน มัน เค็ม เป็นรสชาติที่ถูกใจคนไทย
แต่รู้หรือไม่ว่าการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป
มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้อย่างคาดไม่ถึง
ติดตามได้ใน แผ่นพับชื่อ "ฉลาดอ่านฉลาก ลดหวานมันเค็ม"

http://www.oryor.com/oryor/pub_leaflet_show.php?idContent=24

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พร้อมสาระน่ารู้ดีๆที่
www.oryor.com
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง