แบบทดสอบ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000_ป.3
ขนาด : 0.05 MB

 คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับบนข้อ ก ข ค หรือ ง  ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง