บทสนทนาภาษาอังกฤษตอนที่2
ตอน กล่าวการตอบรับคำขอบคุณ
 
 
- You’re welcome
( ยัวร์อะ เวลคัม )
ด้วยความยินดี

- My pleasure
( มาย พลีสเชอร์ )
ด้วยความยินดี

- Don’t mention it
( โด้นท เม้นชั่น อิท )
( ไม่เป็นไร )

- Not at all
( น๊อทแธท ออล )
ไม่เป็นไร

- Any time
( เอ นิ ทาม )
ยินดีเสมอ

ตัวอย่างบทสนทนา
Tim : Thank you very much for the gift.
ทิม : ( แธงค์ กิ่ว เวริ มัช ฟอเ ธอะ กิฟท์ )
ขอบคุณมากสำหรับของขวัญ

Suda : Don’t mention it
สุดา : ( โด้นท เม้นชั่น อิท )
ไม่เป็นไร

Vipa : That’s very kind of you .Thanks.
( แดทส เวริ คาย อ๊อฟ ยู แธงค์ )

Suda : It’s my pleasure.
( อิส มาย พลีสเชอร์ )
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง