ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำคล้องจอง

คำคล้องจอง คือ คำที่มีเสียงสระ และเสียงตัวสะกดเดียวกัน แต่มีพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์ต่างกัน

คำคล้องจอง 1 พยางค์ เช่น
ปลา มา กา น่า ป้า พา ลา
ปิ่น สิน กิน พิณ นิล ริน ชิน

คำคล้องจอง 2 พยางค์ เช่น
เตารีด มีดบาด ราดหน้า ปลาทู หูดี
ทะเล เทน้ำ ดำรง คงทน ปนเป

คำคล้องจอง 3 พยางค์ เช่น
ผักกาดขาว ราวตากผ้า กาต้มน้ำ จำได้ดี
หนังสือเรียน เขียนตัวเลข เมฆสีฟ้า ปลากะพง

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง