เครื่องกล คาน พื้นเอียง สกรู ลิ่ม ล้อและเพลา รอก ตอนที่ 48

วิชา : ฟิสิกส์

เรื่อง : กลศาสตร์ เครื่องกล คาน

โดย : ormschool

เวลา : 9:59

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง