งานธุรกิจ

งานธุรกิจ

 เรียนรู้งานธุรกิจ

     1.  ประเภทของงานธุรกิจ
         
งานธุรกิจ  เป็นการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  การซื้อ  การขาย  และการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยมุ่งหวังผลประโยชน์หรือผลกำไรตอบแทน
          เราสามารถแบ่งประเภทของงานธุรกิจาตามลักษณะของงานที่ทำ  ได้ดังนี้
          1.  ธุรกิจการเกษตร  เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการเกษตรทุกชนิด  เพื่อผลิตสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
          2.  ธุรกิจการอุตสาหกรรม  เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
          3.  ธุรกิจการเงิน  เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการเงิน  เช่น  การรับฝากเงิน  หรือถอนเงิน  เป็นต้น
          4.  ธุรกิจการก่อสร้าง  เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร  บ้านหรือตึกสำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น

     2.  ความสำคัญของงานธุรกิจ
          งานธุรกิจ  เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรา  เพราะเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ  ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  ดังต่อไปนี้
          1.  ความต้องการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  ได้แก่  ปัจจัย 4
          2.  ความต้องการอยากมี  แต่ถ้าไม่มีก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  ได้แก่  สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น

     3.  ประโยชน์ของงานธุรกิจ
          1.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ
          2.  ทำให้เกิดการจ้างงาน  และสร้างรายได้ให้กับคนทั่วไป
          3.  ช่วยกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
          4.  เป็นแหล่งเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
          5.  ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ตัวอย่างการทำงานธุรกิจ

การออมทรัพย์
     การออมทรัพย์  หมายถึง  การเก็บสะสมเงินที่ยังไม่จำเป็นต้องไว้ใช้จ่ายไว้  เพื่อจะได้นำเงินที่เก็บมาใช้ประโยชน์ในยามจำเป็นหรือในอนาคต
     การออมทรัพย์จัดเป็นการทำงานธุรกิจในเบื้องต้น  เพราะการออมทรัพย์กับธนาคารหรือการนำไปซื้อหุ้นสหกรณ์  จะก่อให้เกิดรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก  หรือเงินปันผลจากสหกรณ์  ซึ่งถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง  การออมทรัพย์มีประโยชน์ต่อเรา  ดังนี้
     1.  ทำให้รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์และมีคุณค่า
     2.  ทำให้มีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในยามขัดสน
     3.  ฝึกให้มีนิสัยการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
     4.  ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่  และผู้ปกครอง
     5.  สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น  เช่น  ได้รับดอกเบี้ยหรือเงินปันผล  จากการนำเงินไปฝากกับธนาคาร  การซื้อหุ้น  การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์  หรือการลงทุนอื่น ๆ เป็นต้น
     6.  ช่วยสร้างความสุขและความมั่นคงให้กับครอบครัว

     เราสามารถสร้างนิสัยาการออมทรัพย์  โดยอาศัยหลักการดังนี้
     1.  กำหนดเป้าหมายว่าจะออมเงินในแต่ละวัน  สัปดาห์  หรือเดือน  ประมาณเท่าไร
     2.  วางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า  โดยใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายรับ
     3.  จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย  เพื่อนำมาพิจารณาตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก
     4.  ควบคุมการใช้จ่ายของตนเอง
     5.  เก็บสะสมเงิน  โดยอาจนำไปฝากไว้กับพ่อแม่  หรือฝากธนาคาร

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . การงานอาชีพและเทคโนโลยี . พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน