ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง ตอนที่ 1

วิชา : ฟิสิกส์

เรื่อง : กลศาสตร์ ระยะทาง การกระจัด ความเร็ว

โดย : ormschool

เวลา : 9:59

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง