ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 2

ทวีปอเมริกาเหนือ
ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนนาดา แม็กซิโก เป็นต้น ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากเอเซียและแอฟริกา

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง