ระบบสุริยะจักรวาล

1.ระบบสุริยะจักรวาลมีอะไรเป็นศูนย์กลาง

    1 ดวงอาทิตย์

    2 โลก

    3 ดวงจันทร์

2.จักรวาลมีอายุมาประมาณกี่ปี

    1 หนึ่งหมื่นห้าพันล้านปี

    2 หนึ่งแสนล้านปี

    3 สี่หมื่นห้าร้อยสี่สิบห้าล้านปี

3.ทางช้างเผือกมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

     1 milky way

     2 milky monk

     3 big crunch

4.ดาวฤกษ์ประกอบไปด้วยอะไร

     1 ก๊าซ

     2 ดิน หิน

     3 แร่ธาตุ แร่เหล็ก

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง