รายการวิจัยไทยคิด ตอน กระดูกเทียมสื่อการสอนจากยางพารา 1/3
ชื่อรายการ : รายการวิจัยไทยคิด ตอน กระดูกเทียมสื่อการสอนจากยางพารา
รายละเอียด : รายการวิจัยไทยคิด ตอน กระดูกเทียมสื่อการสอนจากยางพารา ออกอากาศทางทีวีไทย วันที่ 17 ตุลาคม 2553
เวลา : 23.55 นาที
ผลิตโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รายละเอียดโดยย่อ : นักวิจัยได้ค้นคว้าวิจัยและผลิตกระดูกเทียมจากยางพาราเพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์  เพราะหุ่นจำลองที่ใช้กันในทุกวันนี้ ยังมีการผลิตที่น้อย ราคาแพง และงานยังไม่เหมือนกระดูกจริง ความแข็งแรงที่ยังไม่ได้มาตรฐาน หรือถ้าทำความแข็งได้ ก็ไม่ใช่ความแข็งแบบกระดูก ซึ่งยังไม่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาหรือใช้งานจริงได้

หมายเหตุ : เสียงในวิดีโออาจดีเลย์หรือไม่ตรงกับภาพเล็กน้อยเนื่องจากมีปัญหาสืบเนื่องมาจากไฟล์ต้นฉบับ ทีมงานทรูปลูกปัญญาต้องอภัยมา ณ ที่นี้

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง