ลักษณะการเล่นกีฬาแชร์บอล

1. จุดประสงค์การเล่น

     ผู้เล่นของแต่ละฝ่ายจะพยายามนำลูกบอลไปโยน  หรือยิงประตูลงในตระกร้าของฝ่ายตนเองให้มากที่สุดเพื่อทำคะแนน  และในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามทำคะแนนหรือครองครองลูกบอลได้  ผู้เล่นสามารถทำการหยุด  จับ  ตี  ปัด  กลิ้ง  ส่ง  หรือ  ขว้างลูกบอลด้วยมือ  แขน  ศีรษะและลำตัวที่บริเวณเหนือสะเอวขึ้นไป  โดยไม่มีการเลี้ยงลูกบอล การส่งลูกบอลจะส่งไปในทางทิศทางหนึ่งก็ได้ในบริเวณสนามที่กำหนดให้

2.จำนวนผูเล่น

     กีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาประเภททีม  ประกอบด้วยผู้เล่น 2 ฝ่าย ๆ ละ 7  คน  โดยผู้เล่นสำรองฝ่ายละ 5 คน

3. สนามที่ใช้เล่น

    สนามต้องเป็นพื้นเรียบแข็งจะเป็นสนามในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้  สนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 16 เมตร  ยาว 32 เมตร  สนามแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ด้วยเส้นแบ่งแดน  ขนาดของสนามนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

4.การเล่น

    การเล่นเริ่มด้วยทีมที่ชนะมีสิทธิเลือกแดนการเล่นจะเริ่มเพื่อผู้ตัดสินได้โดยลูกบอลขึ้นระหว่างผู้เล่นสองคนของแต่ละฝ่ายที่อยู่ในวงกลม  ผู้เล่นจะปัดลูกบอลเพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายตนพยายามนำลูกบอลไปยิงประตูของฝ่ายตนเอง  และป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามครอบครองลูกบอลหรือนำลูกบอลไปยิงประตุลงในตระกร้าของฝ่ายตรงข้ามได้

5.การได้คะแนน

    ถ้าฝ่ายใดสามารถนำลูกบอลไปยิงลงในตระกร้าของฝ่ายตนเองจะได้คะแนน   โดยคะแนนที่ได้จากการยิงประตูธรรมดามีค่า 2 คะแนน  คะแนนที่ได้จากการยิงลูกโทษมีค่าครั้งละ 1 คะแนน

6.การแพ้ชนะ

    ทีมใดได้คะแนนมากกว่าอีกทีมหนึ่งในการแข่งขันของแต่ละครั้ง  ทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ

   

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง