ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

รำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม

การสาธิตท่ารำ เพลง หญิงไทยใช้งาม
โดยใช้ท่ารำ 2 ท่าคือ ท่าตั้งวงบัวบานและยูงฟ้อนหาง เป็นท่าที่เชื่อมกัน 
 

                                                             เพลงหญิงไทยใจงาม 
        คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
        ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

                                                        เดือนพราว              ดาวแวววาวระยับ 
                                                  แสงดาวประดับ              ส่องให้เดือนงามเด่น 
                                                          ดวงหน้า              โสภาเพียงเดือนเพ็ญ  
                                                คุณความดีที่เห็น               เสริมให้เด่นเลิศงาม 
                                                           ขวัญใจ               หญิงไทยส่งศรีชาติ 
                                                     รูปงามวิลาส               ใจกล้ากาจเรืองนาม 
                                                        เกียรติยศ                ก้องปรากฎทั่วคาม 
                                                หญิงไทยใจงาม               ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว

ที่มา : banramthai.com

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง