ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

รำวงมาตรฐาน เพลงรำมาซิมารำ

การสาธิตท่ารำ เพลงรำมาซิมารำ
   เพลงรำซิมารำ

คำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

                                                       รำซิมารำ                   เริงระบำกันให้สนุก  
                                    ยามงานเราทำงานจริง ๆ                    ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขลุก 
                                     ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น                     ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์ 
                                      ตามเยี่ยงอย่างตามยุค                     เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม 
                                        เล่นอะไรให้มีระเบียบ                     ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ 
                                   มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ                      มาเล่นระบำของไทยเราเอย

 ที่มา : banramthai.com

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง