รายการวิจัยไทยคิด ตอน “แคลเซียม” มิตรแท้กระดูกและฟัน 1
ชื่อรายการ : รายการวิจัยไทยคิด ตอน “แคลเซียม” มิตรแท้กระดูกและฟัน
รายละเอียด : รายการวิจัยไทยคิด ตอน “แคลเซียม” มิตรแท้กระดูกและฟัน ออกอากาศทาง ทีวีไทย วันที่ 31 มกราคม 2553
เวลา : 27:30 นาที
ผลิตโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ : เสียงในวิดีโออาจดีเลย์หรือไม่ตรงกับภาพเล็กน้อยเนื่องจากมีปัญหาสืบเนื่องมาจากไฟล์ต้นฉบับ ทีมงานทรูปลูกปัญญาต้องอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง