การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 4/4

วิชา : วิทยาศาสตร์

เรื่อง : การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

โดย : ทรูปลูกปัญญาและจุฬาตัวเตอร์ by พี่เปิ้ล

เวลา : 10:04

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง