การทำดอกบัวจากวัสดุเหลือใช้

การทำดอกบัวจากวัสดุเหลือใช้

อุปกรณ์

1.ถ้วยไอติมวอลล์ราคา12บาท

2.กระดาษ์เหลือใช้

3.สีไม้ แต่แนะนำให้ใช้สีโปสเตอร์

4.กาว

5.กรรไกร

6.ดินสอหรือปากกา

4.เทปกาวสีเขียว

วิธีการทำ

1.วาดกลีบดอกบัวให้ขนาดพอเหมาะ

2.ระบายสีแดงหรือชมพูแล้วแต่จินตนาการ

3.เจาะรูตรงก้นถ้วยไอติม(ที่ทำใช้กรรไกรเจาะแต่อาจไม่ค่อยสวย)

4.นำกาวมาติดรอบๆถ้วย

3.เอาไม้ ท่อยูพีซี  ขวดพลาสติกขนาดเล็ก หรือปากกาที่ไม่ใช้มาติดกับรูที่เจาะแล้วติดกาว

4.ถ้าไม่แน่นให้ใช้เทคนิกเปเปอร์มาเช่

5.ใช้เทปกาวพันให้เรียบร้อย

หวังว่าจะทำให้สมาชิกได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง