ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลงไปโรงเรียน บันทึกสอนสดของครูกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
เพลงไปโรงเรียน  ประกอบบทเรียนที่ 5  ของหนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เป็นสื่อเพื่อให้การเรียนมีชีวิตชีวา  นักเรียนชอบ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง