การหาร

การหารคือการคูณแล้วมาลบกันท่าหารลงตัวจะไม่มีเศษแต่ท่าหารไม่ลงตัวจะต้องมีเศษเช่น                                                                             20หาร10 =2

เพราะว่า10หาร2เท่ากับตัวตั้งทำให้คำตอบก็คือ2 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้

          20<หาร>10=2

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง