สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ขนาด : 0.93 MB
สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ลำธาร เป็นต้น
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง