ภาษาน่าสนุก

ภาษาจีน

หนีห่าว  แปลว่า  สวัสดี

เซี่ยเซี่ย     "     ขอบคุณ

ภาษาสเปน

โอลา   แปลว่า  สวัสดี

ภาษาเวียดนาม

ซินจ่าว แปลว่า  สวัสดี

ภาษาญี่ปุ่น

โคนิจิวะ แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย

คมบังวะ    "     สวัสดีตอนเย็น

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง