เทคโนโลยีกับการออกแบบ

เทคโนโลยีกับการออกแบบ
    
เทคโนโลยี  หมายถึง  สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น  เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร  วัสดุต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ เช่น  กระบวนการเทคโนโลยี  เป็นต้น

     1.  ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
          เราสามารถนำเครื่องใช้ที่ได้จากเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้  ดังนี้ค่ะ
          1.  ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน  เช่น
               -   ใช้รถบรรทุกดินมาถมที่  เพื่อสร้างอาคารบ้านเรือน  หรือที่อยู่อาศัย
               -  ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตเสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่มให้ได้ครั้งละมาก ๆ โดยใช้เวลาน้อยลง
               -  ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารให้ได้ครั้งละมาก ๆ และเก็บไว้ได้นาน ๆ
               -  นำเทคโนโลยีและกระบวนการทางเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
          2.  ทำให้มีความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน  เช่น
               -  ขับรถยนต์ไปทำงานหรือไปที่ต่าง ๆ
               -   ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
               -  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลเรื่องที่ต้องการทราบ
               -  ใช้เครื่องซักผ้าแทนการซักผ้าด้วยมือ
               -  ใช้เครื่องดูดฝุ่นแทนการกวาดพื้นด้วยไม้กวาด

ตัวอย่าง  ผลกระทบการใช้เทคโนโลยี
    
การใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้การดำรงชีวิตของคนเราสะดวกสบายมากขึ้น  แต่เราก็ควรใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย  เพื่อไม่ให้เกิดความเดือนร้อนนะคะ

     การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง
     -  เปิดวิทยุเสียงดังพอประมาณ  ทำให้ได้รับความเพลิดเพลิน
     -  ขับรถด้วยความระมัดระวัง  ทำให้ชีวิตาปลอดภัย

     การใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง
     -  เปิดวิทยุเสียงดังมากรบกวนผู้อื่น  ทำให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญ
     -  ขับรถประมาท  ทำให้เกิดอุบัติเหตุ  อาจสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

     2.  กระบวนการเทคโนโลยี
         
การนำกระบวนการของเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ  สร้าง  และพัฒนาของใช้  มีดังนี้
          กระบวนการเทคโนโลยี
          1.  ค้นหาปัญหาหรือสาเหตุ
          2.  คิดหาวิธีแก้ปัญหาและเลือกวิธีที่ดีที่สุด
          3.  ออกแบบและปฏิบัติตามแนวทางที่คิดไว้
          4.  นำไปใช้และปรับปรุงแก้ไข

     3.  ความสำคัญและประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลยี
         
กระบวนการเทคโนโลยีมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการทำงาน  ดังนี้
          1)  ช่วยให้ได้งานที่มีความสวยงาม  ทั้งรูปร่าง  รูปทรง  โดยอาศัยวิธีการออกแบบในลักษณะต่าง ๆ
          2)  ช่วยให้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดประโยชน์  และสามารถนำไปใช้ได้จริง  เพราะว่ามีการออกแบบและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
          3)  ทำให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร  โดยนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
          4)  ช่วยให้ทำงาน  และพัฒนางานประดิษฐ์อย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับและได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

     4.  การออกแบบ  สร้าง  และพัฒนาของใช้
         
เราสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีมาใช้ในการประดิษฐ์ของใช้ได้  เช่น
          1.  หาปัญหาหรือสาเหตุ                         ต้องการถุงใส่ของ  เพราะกระเป๋านักเรียนไม่สามารถใส่ของที่ต้องการ
                                                                นำไปโรงเรียนได้หมด
          2.  คิดหาวิธีแก้ปัญหา                            o ซื้อถุงกระดาษมาใส่
               และเลือกทางที่ดีที่สุด                       o ขอถุงพลาสติกจากแม่ค้า
                                                                þ ประดิษฐ์ถุงผ้าใส่ของ
          3.  ลงมือปฏิบัติตามแนวทาง                     ประดิษฐ์ถุงผ้าใส่ของ

          ถุงผ้าใส่ของ
          วัสดุ – อุปกรณ์
          1.  เสื้อยืดที่ไม่ใส่แล้ว 1 ตัว
          2.  สายผ้าสำหรับทำหูถุง
          3.  เข็ม  ด้าย
          4.  กรรไกร
          วิธีทำ
          1.  นำเสื้อมาตัดตรงส่วนแขนและคอออก  แล้วกลับเอาด้านในออก
          2.  เย็บริมผ้าด้านที่ตัดออกให้เป็นก้นถุง  พลิกผ้าเอาด้านนอกออกจะได้ตัวถุง  นำสายผ้ามาเย็บเป็นส่วนหูของถุง  จะได้ถุงผ้าสำหรับใส่ของที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ  และยังมีลวดสายแปลกใหม่  สวยงาม  นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

          ลองนำสิ่งของมาใส่ถุง  ถ้าพบข้อบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . การงานอาชีพและเทคโนโลยี . พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน