เคมีม.ต้น : สารรอบตัว ตอนที่ 1

วิชา : วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

เรื่อง : สารรอบตัว

สสาร

  • มีมวล
  • ต้องการที่อยู่
  • สัมผัสได้

โดย : ormschool

เวลา : 9:59

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง