อุปกรณ์ที่ใช้งานช่าง และงานประดิษฐ์

อุปกรณ์ที่ใช้งานช่าง  และงานประดิษฐ์

     ในการทำงานช่างและงานประดิษฐ์  เราต้องรู้จักเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสม  ใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง  และเมื่อใช้เสร็จควรเก็บรักษาอุปกรณ์อย่างถูกวิธี
     อุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างและงานประดิษฐ์มีหลายชนิด  ดังนี้
     1.1  กรรไกร
          การใช้  ตัดผ้า  และตัดกระดาษ
          การเก็บรักษา  เก็บใส่ปลอกหรือซองให้เรียบร้อย  ถ้าไม่มีปลอกหรือซอง  ให้เก็บไว้ใสกล่องหรือเก็บไว้ในลิ้นชัก
     1.2  เข็มและด้าย
          การใช้  เย็บผ้า  เนาผ้า  หรือร้อยเศษวัสดุชิ้นบาง ๆ
          การเก็บรักษา  ปักเข็มไว้ที่หมอนปักเข็มหรือเก็บใส่กล่องใส่เข็ม  ส่วนด้ายให้ม้วนเก็บไว้ที่หลอดให้เรียบร้อย
     1.3  มีดหรือคัตเตอร์
          การใช้  ตัดหรือกรีดกระดาษ
          การเก็บรักษา  มีดให้เสียบไว้ในที่เก็บมีด  ส่วนคัตเตอร์  ต้องเลื่อนใบมีดเก็บแล้วใส่ซองหรือปลอกให้เรียบร้อย
     1.4  ไม้บรรทัดและดินสอ
         
การใช้  วัดระยะและตีเส้นที่เราต้องการ
          การเก็บรักษา  เก็บใส่กล่องหรือกระป๋อง  ใส่ดินสอให้เรียบร้อย
     1.5  กาวหรือแป้งเปียก
         
การใช้  ติดวัสดุให้ติดกัน  เพื่อใช้ในการตกแต่งงานประดิษฐ์
          การเก็บรักษา  ปิดฝาขวดให้สนิท  เพื่อป้องกันไม่ให้กาวแห้งเร็ว  ถ้ามีกระปุกใหญ่  เวลาใช้ควรแบ่งใส่กระปุกเล็กนะครับ

เกร็ดน่ารู้คู่บ้าน
     การทำแป้งเปียกใช้เองจะทำให้เราประหยัดมากยิ่งขึ้น  ซึ่งมีวิธีการทำง่าย ๆ ดังนี้
     1.  นำแป้งมันและน้ำใส่หม้อ  แล้วคนให้เข้ากัน
     2.  นำหม้อไปตั้งไฟอ่อน ๆ แล้วคอยคนจนแป้งเริ่มข้นเหนียว  ให้นำขึ้นจากเตา  จะได้แป้งเปียกไว้ใช้ติดสิ่งของได้

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์