พื้นฐานการเล่นตะกร้อ

การเล่นตะกร้อ

1.การอบอุ่นร่างกายก่อนลงเล่น

2.การเดาะตะกร้อ

-การเดาะโดยใช้เท้าด้านใน

-การเดาะโดยใช้ปลายเท้า

-การเดาะโดยใช้เข่า

3.การโหม่งตะกร้อ

4.การใช้พื้นฐานของตะกร้อ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง